Ηλεκτρονικές Αποδείξεις myData


150 € Τελική τιμή

Ταυτόχρονη χρήση από όσες συσκευές επιθυμείτε χωρίς κανένα έξτρα κόστος

Ολοκληρωμένη χρήστη από κάθε σύγχρονη συσκευή που έχει πρόσβαση στο Internet (PC, Mac, iPhone/iPad, Android)

Αυτόματος αμφίδρομος συγχρονισμός δημογραφικών στοιχείων ασθενών μεταξύ MyMedical Online και λογισμικού κοπής αποδείξεων ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε 2 φορές τα δεδομένα των ασθενών (αφορά τους χρήστες του MyMedical Online)

Έκδοση ηλεκτρονικών αποδείξεων/τιμολογίων για το ιατρείο/ιατρεία σας

Αυτόματη αποστολή στην ΑΑΔΕ (διασύνδεση myData) των παραστατικών σας

Αναζήτηση, προβολή και μαζική εξαγωγή (excel) των παραστατικών σας

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Τα δεδομένα σας αποστέλλονται κρυπτογραφημένα καθώς και αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένο αποθηκευτικό χώρο. (Επίσης, διατηρούμε σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013)

Περισσότερες Πληροφορίες